Các yêu cầu và yếu tố ảnh hưởng đến vật liệu cách điện.

1. Các yêu cầu về vật liệu cách điện:

  • Độ bền cách điện phải cao ( Uđt và Ephải lớn ) để giảm kích thước và trọng lượng của thiết bị điện. Trong đó:         Ecđ =Uđt/d    KV/mm       (1-1) Ecđ  – Độ bền cách điện (KV/mm) Uđt  – Điện áp phóng điện đánh thủng (KV) d     – Chiều dày điện môi (mm)
  • Điện trở cách điện phải lớn ( giảm dòng rò, tổn hao bé ).
  • Tổn hao môi chất nhỏ ( cách điện mát, tuổi thọ cao ).
  • Tản nhiệt tốt ( thiết bị vận hành liên tục được ).

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổn hao môi chất của vật liệu cách điện:

  • Tổn hao công suất trong môi chất được xác định theo :

P = U2đ.ω.C . tg (W) (1-2)

Trong đó : P – Tổn hao công suất trong cách điện (W)

Uđ – Điện áp đặt vào cách điện (KV)

ω Tần số góc của điện áp đặt (314)

C – Điện dung của cách điện (µF)

tg – Góc tổn hao điện môi (%)

Từ công thức 1-2 trên ta thấy rằng tổn hao P phụ thuộc vào cách yếu tố sau:

  • Yếu tố điện áp đặt Uđ
  • Yếu tố nhiệt độ t
  • Yếu tố tần số f

Vì vậy khi vận hành thiệt bị điện, để giảm tổn hao. Ta giữ điện áp ở mức đủ lớn, nhiệt độ thấp và tần số đúng quy định.

Nguồn: Denki-vn.com

Liên hệ với chúng tôi: denkivn.com@gmail.com