Đồng vị pha là gì? Hướng dẫn cách đo đồng vị pha trung thế

Đồng vị pha là gì?

Đồng vị pha được hiểu đơn giản là các pha có thứ tự A-B-C. Đồng vị pha cũng có thể hiểu thêm chính là các máy biến áp số 1 có 3 pha chính là A1, B1, C1. Máy biến áp số 2 có 3 pha là A2, B2, C2. Trong khi đó, A1 sẽ tương tự như A2, lệch góc 120 độ so với B2, C2

Đồng vị pha là các pha trong máy biến áp chuyển dòng