Sepam

I. Phần mềm SFT2841

II. Tài liệu Relay Sepam

Truy cập vào google và gõ tên tài liệu cần tìm. Vd: Sepam T20 manual

III. Hướng dẫn về relay Sepam:

Hướng dẫn cài đặt phần mềm relay SFT2841.

Hướng dẫn rút cấu hình relay về máy tính & đẩy cấu hình từ máy tính lên cho relay Sepam T20, S40

 • Hướng dẫn cho relay T20
 • Hướng dẫn cho relay S40

Hướng dẫn cấu hình chức năng (IN, OUT, LED) của relay Sepam T20, S40 theo bảng vẽ.

 • Hướng dẫn cho relay T20
 • Hướng dẫn cho relay S40

Hướng dẫn thay đổi setting (chỉnh định của relay Sepam T20, S40) theo phiếu chỉnh định relay của điều trung tâm điều độ.

 • Hướng dẫn cho relay T20
 • Hướng dẫn cho relay S40

Hướng dẫn cấu hình IEC 61850 cho relay Sepam T20, S40

Xem thêm:

 • Dây kết nối với relay Sepam
 • Hướng dẫn về relay ABB.
 • Hướng dẫn về relay GE.
 • Hướng dẫn về relay Toshiba.
 • Hướng dẫn về relay Schneider.
 • Hướng dẫn về relay SEL.
 • Hướng dẫn về relay Siemens.