Tổn hao điện môi Tang Delta là gì?

1. Tổn hao điện môi là gì?

Tổn hao điện môi là phần năng lượng phát sinh ra trong điện môi, trong một đơn vị thời gian làm cho điện môi nóng lên khi có điện trường bên ngoài tác động.

Dòng tạo tổn hao:

+ Với U 1 chiều: Trong ĐM không có sự phân cực theo chu kỳ nên năng lượng tiêu hao chỉ do Irò gây nên, nghĩa là chất lượng của vật liệu được xác định bằng điện trở suất của vật liệu đó.
+ Với U xoay chiều: Ngoài Irò trong điện môi còn có Ifc gây nên, do đó phải dùng các đặc tính khác để xác định chất lượng vật liệu cách điện.

Công suất tổn hao điện môi:

+ Với điện áp 1 chiều: P=RI2=U2/R

+ Với điện áp xoay chiều: P = U.I.cos = U.IR = U.IC .tgδ=U.(U/XC).tgδ=U2 .ω.C.tgδ

P = U2 ω.C.tgδ

Trong trường hợp lý tưởng: véctơ I sẽ vượt trước véctơ U một góc 900( φ = 900) δ = 0 P = 0 (Không sinh ra tổn
hao điện môi). Và P càng lớn khi φ càng bé.
+ Để xác định khả năng phát tán năng lượng của điện môi trong điện trường, người ta thường dùng góc tổn hao điện môi δ và tang của nó tgδ như hình:


+ Qua hình trên ta thấy giá trị tổn hao công suất tỷ lệ với tgδ khi f và U không đổi.Vì vậy, khi nghiên cứu tổn hao điện môi của điện môi nào đó người ta thường đo góc δ hay tgδ để xác định tính chất của vật liệu.

P          Công suất tác dụng [W]

Q         Công suất phản kháng [VAR]

IRX        dòng qua điện trở [A]

ICX        dòng qua điện dung [A]

2. Các nguyên nhân gây tổn hao điện môi:

+ Do dòng điện rò.
+ Do dòng phân cực.
+ Do ion hoá các chất khí ở điện áp cao, nên khi chế tạo thiết bị điện áp cao cần phải loại trừ các bọt khí bên trong vật liệu cách điện.
+ Do tạp chất, cấu tạo không đồng nhất. Do vậy trong quá trình công nghệ sản xuất vật liệu cần phải giữ đúng quy trình hạn chế tới mức thấp nhất sự tồn tại tạp chất trong vật liệu.

Nguồn: Denki-vn.com

Liên hệ với chúng tôi: denkivn.com@gmail.com