Siemens

I. Phần mềm DIGSI 5

II. Tài liệu Relay Siemens

Truy cập vào google và gõ tên tài liệu cần tìm. Vd: Siemens 7S87L manual

III. Hướng dẫn về relay SIEMENS:

Hướng dẫn cài đặt phần mềm relay DIGSI 5 V8.80.

Hướng dẫn rút cấu hình relay về máy tính & đẩy cấu hình từ máy tính lên cho relay Siemens 7SL86, 7SA86

 • Hướng dẫn cho relay 7SL86
 • Hướng dẫn cho relay 7SA86

Hướng dẫn cấu hình chức năng (IN, OUT, LED) của relay Siemens 7SL86, 7SA86 theo bảng vẽ.

 • Hướng dẫn cho relay 7SL86
 • Hướng dẫn cho relay 7SA86

Hướng dẫn thay đổi setting (chỉnh định của relay Siemens 7SL86, 7SA86) theo phiếu chỉnh định relay của điều trung tâm điều độ.

 • Hướng dẫn cho relay 7SL86.
 • Hướng dẫn cho relay 7SA86

Hướng dẫn cấu hình IEC 61850 cho relay 7SL86, 7SA86.

Xem thêm:

 • Dây kết nối với relay Siemens
 • Hướng dẫn về relay ABB.
 • Hướng dẫn về relay GE.
 • Hướng dẫn về relay Toshiba.
 • Hướng dẫn về relay Schneider.
 • Hướng dẫn về relay Sepam
 • Hướng dẫn về relay SEL.