Cách cài đặt relay IKI-30 của hãng Kries

Chức năng chính của relay IKI 30:

Khi cài đặt relay IKI 30 thì sẽ có những chức năng như sau:

Bảo vệ quá dòng cắt nhanh I>> theo đặc tính thời gian tl>> độc lập.

Bảo vệ quá dòng I> có thời gian theo đặc tính thời gian tl> độc lập (DMT “UMZ”) hoặc đặc tính phụ thuộc (IDMT “AMZ”).

Bảo vệ quá dòng chạm đất Ie> theo đặc tính thời gian tle> độc lập (DMT ” UMZ”) hoặc đặc tính phụ thuộc (IDMT “AMZ”).

Sơ đồ đấu dây của relay IKI 30

Các đèn hiển thị và cách reset relay IKI 30

LED-hiển thị:

I>,AlarmTín hiệu đèn đỏ nhấp nháyKhi có tín hiệu quá dòng (I>), quá dòng pha (i) quá dòng đất (e)
I>>,FaultTín hiệu đèn đỏ nháy 2 lần

Đèn đỏ và đèn xanh, nhấp nháy 2 lần
Nếu có quá dòng (I>) trong thời gian (tl>) hoặc quá dòng (I>>) trong thời gian (tl>>),
Lỗi quá dòng pha (i) quá dòng đất (e) xuất hiện.
Tín hiệu cắt khi có tín hiệu cắt từ xa vào input
Test okĐèn xanh nhấp nháyTự kiểm tra ok
ErrorĐèn đỏ nháy 2 lầnKiểm tra Pin không đạt hoặc cắt không thành công

Reset lỗi:

Đối với lỗi “Fault”Tự reset sau 2 giờ hoặc tự động (khi dòng khôi phục lại) hoặc bằng tay khi ta nhấn phím reset
Đối với lỗi (Warning, Error)Reset bằng tay với phím reset

Quá trình cài đặt relay IKI 30:

Thiết lập các jumper và DIP

Để thiết lập thì mặt trước phải được mở hình dưới.

Cài đặt các Jumper : có jum=ON, Không jum=OFF.

J1: Dòng thử nghiệm sơ cấp Is=5A

J2: Từ chối xâm nhập IL1, IL2, IL3, Ie; ON=hoạt động; OFF=không hoạt động.

J3: Lựa chọn phương pháp delta -I- thay vì CT lõi cân bằng. ON=hoạt động; OFF=không hoạt động.

J4: OFF:50Hz, ON: 60HZ

J5: OFF = thiết bị off; ON: thiết bị on

Cài đặt các công tắc DIP: (Cài đặt bảo vệ của relay)

Công tắc DIP A bên trái:

DIP A bên trái 1,2: Lựa chọn dãi điều chỉnh dòng trong phạm vi:

Dãi dòng 5..20A bước S=1A;

Dãi dòng 25..100A bước S=5A;

Dãi dòng 110..260A bước S=10A;

DIP A bên trái 3,4,5,6: Lựa chọn điều chỉnh dòng theo hệ số x:

Ở đó: Is=Ismin+x*S (Ismin=phạm vi thấp nhất của Is, vd dãi 5..20 thì S=1A)

DIP A bên trái 7,8,9: Lựa chọn tỷ lệ I>>/Is:

DIP A bên trái 10,11,12: Lựa chọn thời gian trễ tl>> (đơn vị giây)

Công tắc DIP B ở giữa:

Công tắc B ở giữa 1:

Khi có ngắn mạch được kích hoạt (1) hoặc khóa (0), suốt quá trình khóa thì khi có quá dòng I>>/Is thì relay sẽ không trip phụ thuộc vào thời gian tl>>.

Đối với các tổ hợp cầu chì của bộ ngắt tải được sử dụng cùng với IKI 30, mục đích đảm bảo rằng khi dòng điện quá cao thì bộ cắt tải không Trip. Việc Trip này sau đó được thực hiện bởi cầu chì

Công tắc B ở giữa 2:

Lựa chọn đặc tính thời gian tl>:

UMZ(0): (=DMT “độc lập”): Định nghĩa theo tiêu chuẩn EN 60255

AMZ(1): (=IDMT ” phụ thuộc”): Định nghĩa theo tiêu chuẩn EN 60255

Công tắc B ở giữa 3,4,5: Lựa chọn tỷ lệ I>/Is:

Tỷ lệ này được định nghĩa:

Cho đặc tính UMZ: Điểm bắt đầu của dòng kích thích.

Cho đặc tính AMZ: Điểm bắt đầu của đặc tính kích thích

Công tắc DIP C ở bên phải:

Công tắc B ở bên phải 1,2,3,4:

Lựa chọn thời gian trễ tl> theo đặc tính UMZ.

Lựa chọn đường đặc tính AMZ 1 hoặc 2 khi lựa chọn đặc tính AMZ

Lựa chọn đường đặc tính AMZ thay đổi trong khoảng 0,05-10s

Công tắc B ở bên phải 5,6,7:

Lụa chọn quan hệ giữa quá dòng đất với Is

Công tắc B ở bên phải 8,9,10:

Lựa chọn thời gian trễ của tle>

Bảng cài đặt mẫu cho relay IKI 30:

Nguồn: Denki-vn.com

Liên hệ với chúng tôi: denkivn.com@gmail.com