Chức năng 50BF là gì?

Chức năng 50BF là gì?

Chức năng 50BF hay còn gọi là chức năng bảo vệ lỗi máy cắt. Chức năng này hoạt động khi rơ le xuất lệnh Trip (Cắt) máy cắt nhưng máy cắt không cắt được (máy cắt bị lỗi) thì chức năng này sẽ đưa lệnh đi cắt các máy cắt liên quan để loại trừ sự cố.

Chế độ làm việc của chức năng 50BF:

Chức năng 50BF có thể làm việc ở 2 chế độ: Chế độ làm việc phụ thuộc (External CBF) hoặc chế độ làm việc độc lập (Internal CBF) hoặc kết hợp cả 2 chế độ trên.

Chế độ phụ thuộc là được khởi tạo từ tác nhân bên ngoài tới. Do rơ le bên ngoài gửi tín hiệu đi khởi tạo đến ơ le có chức năng 50BF.

Chế độ độc lập là được khỏi tạo từ bên trong, do bản thân rơ le có tích hợp chức năng 50BF.

Điều kiện khởi tạo chức năng 50BF:

Để 50BF khởi tạo và làm việc thì cần những yêu cầu sau đây:

  • Rơle đã xuất lệch Trip (cắt) máy cắt và đưa lệnh khởi tạo 50BF.
  • Máy cắt chưa cắt (dựa vào tiếp điểm phụ máy cắt).
  • Dòng ngắn mạch qua máy cắt vẫn còn tồn tại (dựa vào dòng thứ cấp TI vào rơ le).
  • Thời gian tác động của 50BF phải lớn hơn thời gian tác động của bảo vệ rơ le để tránh tác động nhầm.